Jongerendebat live

Woerden TV

Volg hier live het Woerdens jongerendebat

Geplaatst door Woerden TV op woensdag 14 maart 2018

Woerden kiest maar wat…

Op woensdag 14 maart vind er in Het Rie Theater Het Woerdens Jongerendebat plaats. Jonge prominenten van de politieke partijen uit Woerden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een vurig debat over hete hangijzers die jongeren aangaan in onze gemeente.

Het jongerendebat staat onder de enthousiaste leiding van Paul Simons en Alex Kok. Zij zullen aan de hand van een aantal centrale thema’s, die voor jongeren van belang zijn, proberen de verschillende standpunten van partijen zo helder mogelijk over het voetlicht te krijgen.

Paulo Simons, is in het dagelijks leven docent maatschappijleer op het Minkema College in Woerden. “Onderwijs moet leerlingen weer inspireren om na te denken over de dilemma’s waar deze samenleving voor staat, ze kritisch te onderzoeken en een ( voorlopige) keuze te laten bepalen binnen de democratische rechtsstaat.”  Dit debat kan daar zeker bij helpen denken wij.

Alex Kok is in Woerden bekend als de man van Woerden TV. Naast eigenaar van Alko Media en specialist op het gebied van online video, laat Alex zich ook vaak zien als een zeer betrokken Woerdennaar. Zijn kennis van de Woerdense politiek is ongeëvenaard en zal bij het debat dan ook onontbeerlijk zijn. Is zo ons vermoeden…

Programma lijstrekkersdebat

 

Op woensdagavond 14 maart is er het Groot Woerdens Lijsttrekkersdebat.

Programma

19:30 uur Deuren open Rie theater 

20:30 uur Start van het debat met: 

20:30 uur Introductie (door Alex Kok en Dominique Topper)

20:35 uur Opkomst lijsttrekkers (één voor één met introductie)

20:40 uur Opwarmronde (Quizz) 

De lijsttrekkers ontvangen een bordje met de kleur groen en rood. De debatleiders stellen enkele vragen om in de stemming te komen.

Groen = Voor, Rood = tegen In deze ronde geen uitvoerig debat, maar een zeer kleine reactie met een stelling. Doel: de debatleiders willen met u opwarmen; een rondje langs de velden.

20:44 uur Uitleg debatronde 

Na de opwarmronde starten de debatronden.

Elke debatronde bestaat uit de 1 op 1 confrontatie tussen twee lijsttrekkers, geselecteerd op basis van verschillen of standpunten in het partijprogramma. Zij beginnen beiden met een pitch van 30 seconden over het onderwerp. Daarna is er voor deze lijsttrekkers maximaal 2 minuten debatruimte in de 1 op 1 confrontatie sessie. Na de confrontatie mogen de lijsttrekkers terug naar hun plek en pakken de debatleiders direct door met alle partijen. Er volgt dan 10 minuten debat tijd voor alle lijsttrekkers over het onderwerp.

20:45 uur Ronde 1 Wonen 

1 op 1 confrontatie CDA – LvdDoes

21:00 uur Ronde 2 Duurzaamheid 

1 op 1 confrontatie D66 – VVD

21.15 uur Ronde 3 Binnenstad 

SW – SGP

21.30 uur Pauze 

21.45 uur Ronde 4 Sociaal Domein 

1 op 1 confrontatie SP – IWB

22.00 uur Ronde 5 Verkeer

1 op 1 confrontatie CDA – PW

22:15 uur Ronde 6 Bestuurscultuur 

Alleen plenair

22:30 uur Borrel & napraten 

00:00 uur Sluitingstijd Rie Theater 

 

Consumpties Gedurende de hele avond is de bar van het Rie theater geopend voor het kopen van consumpties.

Programma Jongerendebat

 

Het Woerdense Jongerendebat vind plaats op woensdagmiddag 14 maart. De toegang is gratis. Let wel, er is beperkt plaats dus wees op tijd.

Programma

14:30 uur deuren open 

15:00 uur Start van het debat 

15:00 uur Introductie (door Paul Simons en Alex Kok)

Opkomst lijsttrekkers (één voor één met introductie)

15:10 uur Opwarmronde (Quizz) 

De lijsttrekkers ontvangen een bordje met de kleur groen en rood. De debatleiders stellen enkele vragen om in de stemming te komen.

Groen = Voor, Rood = tegen In deze ronde geen uitvoerig debat, maar een zeer kleine reactie met een stelling. Doel: de debatleiders willen met u opwarmen; een rondje langs de velden.

15:20 uur Uitleg debatronde 

Na de opwarmronde starten de debatronden. Elke debatronde begint met de visie van de jongeren en de aanwezige organisaties. We vragen hoe zij naar een situatie, onderwerp, probleem of stelling kijken. Hierna mogen de partijen op het onderwerp reageren.

Ronde 1 Huisvesting voor jongeren 

Waar woon je voor het eerst samen? Moet je als student echt die stad uit? 10 jaar op de wachtlijst #help

Ronde 2 Drank en drugs 

Is er een probleem? Moet de coffeeshop in tijd halveren of legaliseren we wietteelt? Drinken we in de kroeg, op straat of in de schuur…

Ronde 3 Cultuur Sluit een gemeente als Woerden nog aan bij de wensen van jongeren? Hoe staat het met de jongerensociëteiten? Zijn er hangjongeren en waarom? Zijn evenementen nog hip en kan je nog een beetje stappen?

Ronde 4 Spervuur 

Jongeren dichterbij de politiek. Wat willen jongeren van de politiek en wat wil de politiek van jongeren. In deze ronde komen alle niet geagendeerde onderwerpen op tafel.

 

Consumpties De entree is gratis. Het Rie theater is voorzien van een bar, welke deze middag open is en waar je voor een leuke prijs wat te drinken kunt halen.

Wat moeten we kiezen?

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. De burgerplicht roept. Er moet gekozen worden! De vraag is alleen wat moeten we kiezen?

Voor hen bij wie dit vraagteken tot op heden alleen maar groter wordt is er hulp.
Op woensdag 14 maart organiseert het Rie Theater een lijsttrekkersdebat, waarin de standpunten van de diverse lokale politieke partijen duidelijker wordt.

Verder zijn is er natuurlijk ook nog verkiezingswijzers waarbij aan de hand van stellingen of vragen gekeken wordt welke partij het dichts bij uw standpunten staat.

 

Posters en flyers worden verspreid

Om het verkiezingsdebat onder de aandacht te brengen hebben we posters en flyers gemaakt. Deze worden in de komende weken in Woerden verspreid.

Presentatie in goede handen.

Op woensdag 14 maart vind er in Het Rie Theater Het groot Woerdens Lijsttrekkersdebat plaats. Alle lijsttrekkers van de politieke partijen uit Woerden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een vurig debat over de hete hangijzers in onze gemeente.

Het debat staat onder de bezielende leiding van Dominique Topper en Alex Kok. Zij zullen aan de hand van een aantal centrale thema’s proberen de verschillende standpunten van partijen zo helder mogelijk over het voetlicht te krijgen.

Dominique Topper is in het dagelijks leven Accountdirecteur bij ISS Nederland. In het Woerdense is zij actief op vele fronten waaronder het Rijngrachtcommité, een organisatie die zich hard maakt voor de terugkeer van de Rijngracht in Woerden. Verder is zij onder andere bestuurslid van Cultuurprijs Woerden. Haar vaardigheid om ieder gesprek tot een concreet doel om te buigen zal tijdens het debat vaak nodig zijn. Schatten wij zo in… 

Alex Kok is in Woerden bekend als de man van Woerden TV. Naast eigenaar van Alko Media en specialist op het gebied van online video, laat Alex zich ook vaak zien als een zeer betrokken Woerdennaar. Zijn kennis van de Woerdense politiek is ongeëvenaard en zal bij het debat dan ook onontbeerlijk zijn. Is zo ons vermoeden…

 

Valt er wat te kiezen in Woerden?

Op 21 maart zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. Ook in Woerden kunnen we dan naar de stembus voor de samenstelling van een nieuwe gemeenteraad en daarmee ook de nieuwe wethouders.

In het Rie Theater houden we op twee momenten een verkiezingsdebat zodat de standpunten van de diverse politieke partijen helder worden.

Op woensdagmiddag 14 maart om 15.00 uur een jongeren debat met de jongste vertegenwoordigers van politieke partijen uit Woerden.

’s Avonds hebben we op die woensdag om 20.30 uur het lijsttrekkersdebat. De lijsttrekkers van alle politieke partijen geven acte de presence om in een vurig debat de standpunten van hun partij over het voetlicht te brengen.

Wilt u zich vooraf oriënteren op de standpunten van de verschillende partijen? Op de website van Woerden TV wordt een en ander wellicht duidelijker.